Buradasınız : Kalite Belgeleri

ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu

ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu - ISO/IEC 17025, deney veya kalibrasyon çalışmalarını yeterli hale getirmek ve bu kapsamda akredite olmak isteyen, laboratuarlar için geliştirilmiştir.Bir laboratuarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun anlaşılması için, uygulaması gereken genel şartları açıklayan uluslararası bir standarttır.

ISO/IEC 17025, deney veya kalibrasyon çalışmalarını yeterli hale getirmek ve bu kapsamda akredite olmak isteyen, laboratuarlar için geliştirilmiştir.Bir laboratuarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun anlaşılması için, uygulaması gereken genel şartları açıklayan uluslararası bir standarttır.

Standart, test ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiren tüm kuruluşlar için uygulanabildiği gibi, laboratuarların kalite yönetsel ve teknik sistemlerinin geliştirilmesinde de kullanılmaktadır.

ISO/IEC 17025, bu yönüyle, laboratuarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken kuralları kapsamaktadır. Ancak bununla yetinmemekte, müşteri ihtiyacının doğru, zamanında ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır.

ISO/IEC 17025, çalışma konusuna ve personel sayısına bakılmaksızın, her türlü deney ve 
kalibrasyon laboratuarında uygulanabilmektedir. Sanayi işletmeleri, ISO 17025'in şartlarını karşılayarak nitelikli bir laboratuar yönetimi oluşturabilirler.

ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir. Yeterli olduklarını müşterilerine ve resmi makamlara kanıtlamak isteyen laboratuarlar bu yönetim sistemini uygulayabilirler.