Buradasınız : Kalite Belgeleri

CE Markası

CE Markası - Avrupa Birliği, üye ülkeler arasındaki teknik düzenleme farklılıklarından kaynaklanan ticari sıkıntıları kaldırmak üzere 1985 yılında Yeni Yaklaşım Kararı ile yeni bir standardizasyon politikası benimsemiştir. Her üye ülkede uygulanmakta olan teknik düzenlemelerin birbirinden farklı oluşu, bir üye ülkenin kurallarına göre üretilmiş bir mamulün bir başka üye ülkede piyasaya arzını zorlaştırmaktaydı. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak üzere kabul edilen Yeni Yaklaşıma göre, birbirine benzeyen mamuller bir grupta toplanarak bu ürünlerin sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları belirlenmektedir.

Avrupa Birliği, üye ülkeler arasındaki teknik düzenleme farklılıklarından kaynaklanan ticari sıkıntıları kaldırmak üzere 1985 yılında Yeni Yaklaşım Kararı ile yeni bir standardizasyon politikası benimsemiştir. Her üye ülkede uygulanmakta olan teknik düzenlemelerin birbirinden farklı oluşu, bir üye ülkenin kurallarına göre üretilmiş bir mamulün bir başka üye ülkede piyasaya arzını zorlaştırmaktaydı. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak üzere kabul edilen Yeni Yaklaşıma göre, birbirine benzeyen mamuller bir grupta toplanarak bu ürünlerin sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları belirlenmektedir.

Yeni Yaklaşım prensipleri altında hazırlanan ilk direktifler tek Topluluk markası için hazırlanmıştır, dolayısıyla gelecekteki daha geniş çaplı bütün Topluluk mevzuatında kabul edilip uygulanması planlanmaktadır. CE İşareti, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki bütün mamullere verilen bir işarettir.

Conformite Europeene 'Avrupa Normlarına Uygunluk' anlamına gelmektedir. CE uygunluk işareti, üzerine vurulduğu mamul ya da mamul grubunun sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gerekli asgari şartları "Yeni Yaklaşım Direktiflerine" uygun olarak sağladığını gösteren bir işarettir. CE işareti bir kalite işareti veya mamulün kalitesinin onayı değildir.

Mamulün ilgili direktiflerinde belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini göstermektedir. CE işareti, bir mamul pasaportu gibi Avrupa Birliği pazarında mamulün serbest dolaşımını sağlamakta ve işaretlenmemiş mamuller Avrupa Birliği ülkelerine girememektedir.