Buradasınız : Kalite Belgeleri

Marka ve Patent Tescili

Marka ve Patent Tescili - Marka; bir kuruluşun mal veya hizmetlerini bir başka kuruluşun mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka; bir kuruluşun mal veya hizmetlerini bir başka kuruluşun mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

MARKA TESCİLİ

Marka tescili; kuruluşların yaptığı yatırım ve emeklerin somut anlamda güvence altına alınması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında marka tescili iş dünyasında büyük bir önem kazanmıştır.

Marka Tescili ile, kuruluşların ürettiği mal veya hizmetlerin, hem başka firmaların ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt edilmesi sağlanacak, hem de kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından markaların haksız yere tescil edilmesi engellenmiş olacaktır.

PATENT TESCİLİ

Patent, bir buluş sahibinin, buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.

Patentli bir ürün, patent sahibinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılamaz. Patent, hak sahibine, belirli bir süre için, buluşunun başkalarınca üretilmesi, kullanılması, satımı ve ithalatını engelleme hakkını sağlar.

Patentler alındıkları ülkelerde hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve Patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı vermektedir.