SA 8000:Sosyal Sorumluluk Standardı İç Tetkik Eğitimi

SA 8000:Sosyal Sorumluluk Standardı İç Tetkik Eğitimi - Sosyal Sorumluluk standardı konusunda bilgilenmek, sistem kurmak faaliyet göstermek, iç tetkik yapmak isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelikSA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı İç Tetkik Eğitimini vermekteyiz.

Sosyal Sorumluluk standardı konusunda bilgilenmek, sistem kurmak faaliyet göstermek, iç tetkik yapmak isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelikSA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı İç Tetkik Eğitimini vermekteyiz.

 

İş yerinde insan hakları yönetimi konusunda en çok kabul gören uluslararası standart; Uluslararası Sosyal Sorumluluk Sistemi'nin SA 8000:2001 standardıdır.


Bu standart dünyanın her yerinden ve her boyuttaki kuruluşa uygun, denetlenebilir ilk standarttır ve tüm hissedarlarınız için yönetim olarak sosyal sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizin güvencesidir.

 

Sosyal Sorumluluk Yönetimi belgelendirmesi öncesinde ve sonrasında ihtiyacınız olan yetenekleri size kazandırmak için hazırlanan genel katılıma açık eğitim ve şirket içi eğitim ağımızla hizmetinizdeyiz.

 

   

Eğitim İçeriği;


Sosyal Sorumluluk Kavramı,

 

Sosyal Sorumluluk standartlarının tarihçesi ve gelişimi,

 

Standartta kullanılan terimlerin açılımı,

 

ILO Sözleşmeleri ve diğer bağlayıcı şartlar,

 

Diğer Standartlarla ilişkiler,

 

SA8000: 2008 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması,

 

Uygulama örnekleri,

 

Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar,

 

Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları,

 

SA8000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi,

 

 

gibi konulardaki teorikbilgileri içermektedir.