Buradasınız : İş Güvenliği

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Nedir? - Çalışma koşullarını ve çalışmalarda kullanılan araçları sağlığa uygun hale getiren,çalışanların zarar görmesini engelleyen, işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlayan çalışmalar bütününe iş sağlığı denir. İş sağlığı yalnızca teknik ve tıbbi olarak ele alınmaz. İş sağlığı,  işin insana insanın da işine uygun hale getirilmesini hedefler

Çalışma koşullarını ve çalışmalarda kullanılan araçları sağlığa uygun hale getiren,çalışanların zarar görmesini engelleyen, işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlayan çalışmalar bütününe iş sağlığı denir. İş sağlığı yalnızca teknik ve tıbbi olarak ele alınmaz. İş sağlığı, işin insana insanın da işine uygun hale getirilmesini hedefler"

Çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması ve İş yerlerinde çalışanların işin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, bedensel ve ruhsal olarak zarar görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve tıbbi önlemleri sağlamaya yönelik çalışmalar ise iş güvenliği kapsamındadır.


İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı;


Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,


Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,


Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,


Üretimin devamlılığını sağlamak,


İşletmenin güvenliğini sağlamak olarak sayılabilir.


İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel prensibi iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların toplu olarak korunmasını sağlamaktır.

 

Dünya Sağlık Örgütü WHO'nun sağlık tanımına göre sadece bir hastalık veya sakatlığın olmayışı değil aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir huzur ve iyilik halidir.

 

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca, İşverenler, iş yerinde işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini aldırmak zorundadırlar. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.                                             

İNTEGRAL KALİTE olarak ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında uzmanlaşmış mühendislerimiz tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmektedir.Firma olarak verdiğimiz eğitimlerimizle, çalışma sahalarında oluşabilecek meslek kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi, iş sağlığı ve iş güveliği bilincini kazandırmayı hedeflemekteyiz.