Buradasınız : İş Güvenliği

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı - Acil durum eylem planı olası acil durumun önlenmesi, korunma, tahliye edilmesi, ilk yardım ve benzeri konularla ilgilidir.

Acil durum eylem planı olası acil durumun önlenmesi, korunma, tahliye edilmesi, ilk yardım ve benzeri konularla ilgilidir.

Acil durum; iş yerinin bir kısmında veya tamamında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet, sabotaj gibi acil müdahale gerektiren olaylardır.


Acil durum anında tahliye ve ilk yardım gerekebilir.

Acil durum eylem planı ise; kriz masası ekibi oluşturularak, çalışma ortamlarında meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler, uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı acil durum öncesinden hazırlanması gereken plandır.

ACİL DURUM EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI

Acil durum planı,
Tatbikatlar,
İşyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; yangınla mücadele, arama/kutarma/ tahliye, koruma, ilk yardım ve benzeri konularda acil durum ekipleri,
İşyeri dışındaki ilgili kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeler,
Enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeler,
Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirme,
İşyerinin özelliklerine uygun acil durum ekipmanlarının temin edilmesi çalışmaları yapılmalıdır.
Risk değerlendirme sonuçları,
Önleyici tedbirler

İş veren, oluşabilecek acil durum ihtimalinde zararları önlemek ve etkilerini en aza indirmek için tedbirler alır.
Tedbirler belirlenirken ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.
Bu tedbirler risklerden korunmayı ve toplu korumayı esas alır.

Acil durum meydana gelmesi halinde; işverenler arama ve kurtarma, ilk yardım, acil müdahale gibi prosedürleri oluşturur.
Tahliye sonrasında içeride kalan çalışan olup olmadığını belirlemek için sayım gibi gerekli kontroller yapılır.
İNTEGRAL KALİTE VE DANIŞMANLIK olarak profesyonel kadromuz ile kriz masası ekibi oluşturmaktayız.
Alanında uzman mühendislerimizle acil durum eylem planı hazırlayarak oluşabilecek acil durumlarda can ve mal kaybını önlemeyi esas alarak hizmet vermekteyiz.