Buradasınız : Kalite Belgeleri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?

 

Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini,sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

 

ISO 27001 Standardı'nın faydaları nelerdir?


Fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçilir.

Riskleri minimize eder.

Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.

Müşterinin güveni kazanılır.

Çalışanların motivasyonunda artış sağlanır.

Yasal takibe takılmanızı önler.

Firmanızın prestijini arttırır.

Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlar.

Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıklarının nasıl korunacağı konusundaki farkındalık artar.

Bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.

Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğuna ve bu bilgilerin değerinin farkına varır.

Sahip oldukları bilgiyi kurulacak sistem ile metotlar belirleyerek korumayı öğrenirler.

İş sürekliliğini oluştururlar ve oluşabilecek tehdit durumlarında işe devam etme yeteneğine sahip olurlar.


 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Kurma Aşamaları :

 

Bilgi varlıklarının sınıflandırılması

Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi

Risk analizinin yapılması

Risk analizi sonuçlarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme

Dokümantasyon oluşturma

Kontrolleri uygulama

İç denetim

Kayıtların saklanması

Yönetimin gözden geçirmesi

Belgelendirme


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, sektör gözetmeksizin tüm kurum ve kuruluşlar için uygun bir yönetim sistemidir.


ISO9001 KALİTE BELGESİ

ISO14001 KALİTE BELGESİ

ISO13485 KALİTE BELGESİ

ISO16949 KALİTE BELGESİ

ISOIEC 17025 KALİTE BELGESİ

ISO15189 KALİTE BELGESİ

OHSAS18001 KALİTE BELGESİ

SA8000 KALİTE BELGESİ

TL9000 KALİTE BELGESİ

HYB – TSEK –TSE KALİTE BELGESİ

HACCP/ISO22000 KALİTE BELGESİ

AS/EN9100 KALİTE BELGESİ

ISO28001 KALİTE BELGESİ

ISO27001 KALİTE BELGESİ

ISO22301 KALİTE BELGESİ

ISO20252 KALİTE BELGESİ

ISO/IEC20000 KALİTE BELGESİ

ISO10002 KALİTE BELGESİ

ISO50001 KALİTE BELGESİ

MARKAVE PATENT TESCİLİ

CEKALİTE BELGESİ