Buradasınız : Kurumlar

KalDer Kimdir ?

KalDer Kimdir ? - Kalite Derneği kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur.

Kalite Derneği kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur.

Toplam Kalite Yönetimi'ni uygulamak isteyen ve uygulayan kuruluşları bünyesinde toplamaktadır. Destekleyen 949 kuruluşu temsilen; 1351'i asil, 491'i fahri, 44'ü öğrenci olmak üzere KalDer'in toplam 1886 üyesi bulunmaktadır.


KalDer artık özel sektörün yanı sıra kamuya da rehberlik eden bir kalite yönetimi odağı olmuştur.

 

Sadece milli eğitimde binlerce eğitmen ve değerlendirici yetiştirilmiştir. Bu gelişimler sonrasında artık KalDer'i ülkemizin "Kalite Akademisi" olarak tanımlandırmak gerekir.


Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bir kuruluştur.

 

Yönetim kalitesindeki güncel yaklaşımlara, sorunlara ve çözümlere ilişkin bilgileri paylaşmak ve refah düzeyi olduğu kadar sorunları da küreselleşen dünyamızda, Türkiye'nin hak ettiği yeri almasına katkı sağlamak amacıyla her yıl KalDer tarafından Kalite Kongresi düzenlenmektedir.