Buradasınız : Kalite Bilgileri

ISO 14000 SERTİFİKASYONU

ISO 14000 SERTİFİKASYONU - Kalite idaresi bölümünde yayınlanan standartlar gibi IS0 tarafınca yayınlanan ve git gide daha da yoğun bir biçimde kabul edilen standartlardan biri de ISO 14000 serisidir.

Kalite idaresi bölümünde yayınlanan standartlar gibi IS0 tarafınca yayınlanan ve git gide daha da yoğun bir biçimde kabul edilen standartlardan biri de ISO 14000 serisidir.

Kalite idaresi bölümünde yayınlanan standartlar gibi IS0 tarafınca yayınlanan ve git gide daha da yoğun bir biçimde kabul edilen standartlardan biri de ISO 14000 serisidir. ISO 14000 standartları, 1993 senesinde ISO'nun 207 numaralı teknik alt kurulu tarafınca oluşturulmuştur. ISO 14000 olarak bilinen standartlar esasında İngiltere'nin BS 7750 standardı baz alınarak oluşturulmuştur. Bu standartlar teşkilatların fahri olarak tatbik edebilecekleri ve bu vesileyle ekonomik ve toplumsal gelirler sağlayacakları çevre idare sisteminin temelini meydana getirmektedir. Standartlar teşkilatın çevre ile oluşan bağlarını idare edilmesi gayesiyle bir belgelendirme sistemi oluşturulması tavsiye edilmektedir.

ISO 14000'in ana maksadının, objektif ve ölçülebilen bir çevre idare sisteminin meydana getirilmesi olduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan ISO 14000 sadece bir idare sistemi olarak değerlendirilmelidir. ISO 14000'in çevre kanunları, uygulanması gereken yönetmelikler ve diğer kanuni zorunlulukların yerini alamayacağı unutulmamalıdır. ISO 14000'in ana maksadı var olan zorunluluklar konusunda teşkilatın göstereceği performansın ölçülmesi, idare edilmesi ve daha da iyileştirilmesi için uygun bir sistemin inşa edilmesidir.

Çevresel problemler bütün teşkilatları ilgilendiren neticeler meydana getirir. ISO 14000 hangi teşkilatın hangi miktarda atık imal edeceği gibi özellikli (spesifik)mevzularda standartlar barındırmakta, teşkilatın çevresel performans seviyesinde devamlı bir gelişmenin var olacağı tahmin edilmektedir. ISO 14000 beş farklı bölümde standartlar içerir. Bunlar;

• Çevre Yönetim Sistemi: Kaynak kullanımı ve zararlı atıklar hususunda bir iyileşme planını zorunlu kılar.

• Çevresel Performansın Değerlendirilmesi: Teşkilatın sertifikasyonuyla alakalı bir rehber özelliğindedir.

• Çevresel Etiketlendirme:
İmal edilen ürünün hayat boyu çevresel tesirinin değerlendirilmesiyle alakalıdır.


Bu çeşit bir sertifikayı edinebilmek için akredite kurum tarafınca bir harici denetleme geçirmek ve bu denetimin düzenlilik sunması gerekir.

ISO 14000'in teşkilatlar için bir sürü faydası vardır. Esas faydası ise kaynakların faal bir şekilde kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılmasıdır. Başka faydaları ise;

• Ceza alma olasılığında azalma görülmesi,
• Kanuni zorunluluklara daha çok uyulması,
• Yakın çevrede yaşamını devam ettiren insanlarla daha iyi münasebetler kurulması,
• Sigorta primlerinde azalma sağlanması biçiminde özetlenebilir.ETİKETLER:  ISO 14000 Sertifikasyonu, ISO 14000 Standartları, ISO 14000 Bölümleri, Çevre Yönetim Sistemi, Çevresel Performansların Değerlendirilmesi, Çevresel Etiketlendirme, ISO 14000 Standartlarının Sağladığı Yararlar Nelerdir