Buradasınız : Kalite Bilgileri

KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER - Kaliteye etki eden bir hayli etmen vardır. Ancak genel olarak dokuz başlık altında toplayabiliriz.

Kaliteye etki eden bir hayli etmen vardır. Ancak genel olarak dokuz başlık altında toplayabiliriz.

Kaliteye etki eden bir hayli etmen vardır. Ancak genel olarak dokuz başlık altında toplayabiliriz. Bu etmenler piyasa, para, idare, insan, motivasyon, araç gereç, makine ve donanım, malumat ve imalat değişkenleridir.

Piyasa

Firmaların kurulma gayelerinin başlıca nedeni müşterilerin talep, gereksinim ve isteklerini gidermek için ürün ve hizmet üretmektir. Firmaların başarı sağlayabilmeleri için müşterilerin talep, gereksinim ve isteklerini giderebilecek ürün ve hizmetleri üretip daha sonra da bunları piyasaya sürmesi gerekir. Firmanın atılmak istediği piyasada çoğunlukla başka rakip firmalar da bulunur. Her geçen gün globalizasyon ve milletlerarası anlaşma ile birlikte firmalar arası mücadele hem milli hem de milletlerarası piyasalarda artış göstererek devamlılığını sürdürmektedir. Piyasada var olabilmenin ve sürekliliği sağlayabilmenin en temel yolu ise müşterilerin gereksinim, talep ve beklentilerini bulup, bunları dizayndan itibaren imalat ve satış sonrası verilen hizmetleri içerecek bir biçimde üretilen ürün ve verilen hizmete yansıtmaktır.

Para


İmalat etmenleri içerisinde bulunan para çok mühim bir yerdedir ve imalat çalışmaları sonunda da yine yatırım amaçlı kullanılmak için edinilmek istenir. Globalizasyonun bir sonucu olarak ulusal limitlerin ortadan kalkması, endüstri ve ticarette edilen mücadelenin artması, imal edilen ürünün veya hizmetin birçok türünün olması ve müşterilerin gereksinim, talep ve beklentilerinin devamlı farklılaşması firmaların kar etme olasılıklarını düşürmüştür. Kusurlu ürünleri kusursuz ürünlerden imal edildikten sonra ayırt etmenin ekonomik açıdan zarar oluşturduğunu gören firmalar kaliteyi imal ettikten sonra değil, bütününde denetlenmesinin doğru olduğuna karar vermişlerdir. Kalite seviyesini muhafaza etmek ve daha da gelişmesini sağlamak için gerek görülen yatırımlar ekonomik maliyet olarak değil de, firmalar arası mücadelede faal bir araç olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

İdare

Sanayi Devrim'inden sonra süre gelen imalat sürecinde kaliteden az sayıda özel departman mesul iken şimdi firmalardaki tüm departmanlar bu kavramla haşır neşir durumdadırlar. Kaliteyi denetlemek kavramı yerine artık kaliteyi imal etmek ve idare etmek kavramları geçmiştir. Diğer taraftan kalite denetleme kavramı ise firma özelliklerine dahil edilmiş ve idare tarafınca yönlendirilmektedir.

İnsan (İşçiler)

Kaliteye etki eden esas etmen, firmaların yapısal taşları olan para, araç gereçler ve işyeri gibi bütün girdileri harekete geçiren ve kendisi de bir imalat etkeni olan insandır. İnsan gerek emek gerek de girişimci olarak imalat etmenleri içinde yerini almış durumdadır. Bu duruma ek olarak firmada hem idareci olarak hem de işçi olarak hizmet ve ürün imalatına katkı sağlar. İmalatın her seviyesinde zihinsel ve fiziksel olarak çok büyük ölçüde katkı sağlayarak kalitenin de artmasında önemli rol oynar.

Motivasyon

İşçilerin firmanın hedefleri doğrultusunda çalışma talep ve heveslerinin oluşturulması ve taleplerin devamlılığı olarak tarif edilen motivasyon sebebiyle iş tatmini ve başarı artışı gibi pozitif neticeler sağlanmaktadır. Firmalardaki çalışan işçilerin motivasyonlarının artması için türlü dahili ve harici mükafatlar verilmektedir. İşçilerin aldığı dahili ve harici mükafatların sağladığı motivasyon ile iş verimliliğinde artış olduğu araştırmalarla gözler önüne serilmiştir.

Araç Gereçler

İmalat süresince elde edilen araç gereçlerinin türü, teknik nitelikleri ve kullanılan imalat teknolojisi gibi etmenler, hedeflenen kalitenin seviyesini etkilemektedir. Müşterilerin kaliteye olan istek ve imalat masrafları sebebiyle araç gereçlerin üretilmesinde yeni teknolojiler ve değişik imalat süreçleri kullanılmaktadır. Bilim dünyası ve firmaların AR-GE departmanları imalatta ihtiyaç duyulan araç gereçlerin kalitesinde artış sağlamak için çeşitli araştırmalarını sürdürmektedirler.

Makine ve Donanım


Teknolojide görülen gelişim sayesinde imalat bilgisayar dayanaklı olmaya başlamıştır. İmalat sırasında ihtiyaç duyulan otomasyon sistemleri işçiden dolayı oluşan kusurları minimum seviyeye çekerek kaliteli ürünün oluşmasına olanak sağlamaktadır. İmalatta otomasyon sistemi daha etkili kalite denetim, araştırma ve test yapılmasına olanak tanır.

Malumat (Bilgi)


Bilişim teknolojilerindeki görülen gelişimler ile birlikte malumatlar kolayca elde edilmekte, düzenlenmekte ve kullanılmaktadır. Bu sayede imalat sürecinde kullanılan makinelerin denetiminden satışı sağlana ürünün müşteride oluşturduğu izlenimine kadar malumat denetimi sağlanabilmektedir. İdarenin çok daha randımanlı, süratli ve doğru kararlar alması sağlanan malumatların işlenmesi ile olmaktadır.

İmalat Değişkenleri

Ürüne ilişkin dizaynın geliştirilmesiyle sayesinde daha evvel önemsenmeyen sıcaklık nem, toz ve titreşim gibi elverişli etmenler modern imalat metotları için tehlikeli olmaya başlamıştır. Kaliteli bir imalat gerçekleştirilebilmesi için imalat sürecindeki en küçük detaylar bile değerlendirilmelidir.