Buradasınız : Kalite Bilgileri

KALİTENİN BİLEŞENLERİ

KALİTENİN BİLEŞENLERİ - Kalite liderlerinden Juran'a göre kalite, tasarım ve uygunluk kalitesi olarak iki bileşene ayrılır.

Kalite liderlerinden Juran'a göre kalite, tasarım ve uygunluk kalitesi olarak iki bileşene ayrılır.

Kalite liderlerinden Juran'a göre kalite, tasarım ve uygunluk kalitesi olarak iki bileşene ayrılır. Juran, kalite bileşenlerine ilave olarak kalitenin sanayide kullanılan sekiz terimi bir araya getirmiştir. Bu terimlerden aşağıda kısaca bahsedilmektedir.

Pazaryeri Kalitesi: Müşteri taleplerini yerine getiren nitelikli ürünlerin sınıflandırılmasıdır.

Tasarım Kalitesi:
Çoğunlukla toplumun potansiyel gereksinimlerini karşılayan ürünlerinin bölümünün sınıflandırılmasıdır.

Uygunluk Kalitesi: Tasarım ya da şartnameye uygun nitelikli ürünün derecesidir.

Müşteri Tercihi:
Mukayese sınavlarına dayanan, müşterilere aynı ölçüde olan mücadele ürünlerinin seçilmesidir.

Kalite Özelliği:
Görünüş, performans, dayanıklılık vb. gibi ürünün niteliklerinin ayırt edilmesidir.

Mükemmellik Olarak Kalite:
Yeterince bölümlendirme için nitelikli olmayan genel kusursuzluk tanımıdır.

Fonksiyon Olarak Kalite: Ürün kalitesini sağlamak için sanayide mesul olan fonksiyonun adıdır.

Bölüm Olarak Kalite:
Bir firmada kalite teminat bölümü gibi kaliteyle ilgili hususi bölümün adıdır.


Juran tarafından belirlenen bileşenlerden farklı olarak performans kalitesi de mühim bir kalite bileşeni olarak görülmektedir.

Tasarım Kalitesi

Tasarım kalitesi sınıflandırmayla alakalıdır. Tasarımın boyutu genellikle bireylerin beğeni, gereksinim ve seçimlerine göre değişir; bu sebeple ölçülmesi imkansızdır. Tasarım kalitesi, müşteri incelemeleri ve satış görüşmeleri ile başlayıp, müşterinin ihtiyaçlarını giderecek ürün veya hizmet kavramının tespit edilmesi ile süre gelen bir süreci kapsar. Firmalar açısından tasarımın iki farklı durumu vardır. Birinci durumda, tasarım nitelikleri üretici firmaların önceliği dışında meydana gelir. Örneğin, ürünün nitelikleri müşteri tarafınca tayin edilir ya da endüstri sektöründe geçerli olan belirli standartlara uygunluğu gerekebilir. İkinci duruma gelindiğinde ise, tasarım niteliklerini genellikle üretici belirler. Nihai tüketime yönelik tekstil, elektronik ve sağlam tüketim ürünlerinin tasarım nitelikleri çoğunlukla firmalar tarafınca belirlenir.

Uygunluk Kalitesi


Uygunluk kalitesi, firmanın ve tedarikçilerin müşteri gereksinimlerini giderebilmede gereken tasarım şartnamelerini karşılama ölçütüdür. Uygunluk kalitesi ürünün tasarım koşullarına ne kadar uygun olup olmadığıyla alakalıdır. Uygunluk kalitesi, bilimsel anlamda değerlendirilebilir bir özelliktedir. Rastgele bir ürünün önceleri belirtilmiş niteliklere ne kadar uygun olup olmadığını bilimsel olarak saptamak mümkündür. Uygunluk kalitesi iki gösterge ile değerlendirilebilir. Bu göstergeler tolerans ve nominal değerdir. Nominal değer, ulaşılmak istenen değerdir. Tolerans da nominal değerin duyarlılık derecesidir. Tolerans, ulaşılmak istenen hedefe ulaşma yolunda belirli bir limit içerisinde gösterilen tavizi ifade etmektedir. Uygulanan tolerans aralığındaki duyarlılık ürüne göre farklılık göstermektedir. Ne çeşit ürün olursa olsun, tolerans aralığındaki ürünler kabul edilebilir özelliktedir. Tolerans aralığından çıkmalar çoğaldıkça kalitenin seviyesinde düşüşler meydana gelir ve üretim ekonomik olmaktan çıkar. Bu anlamda uygunluk kalitesi ölçeklenebilir bir özelliktir. Örneğin müşteriye takdim edilen ürünün belirlenmiş olan niteliklere hangi derecede uygun olup olmadığı saptanabilir. Kalite çalışmaları büyük ölçüde uygunluk kalitesi ile alakalı olmuştur.

Performans Kalitesi


Performans kalitesi, firmanın ürün veya hizmetlerinin sektördeki performans seviyelerinin tüketici incelemeleri, satış ya da hizmet çözümlemeleri ile belirlenmesidir. Bu çalışmalar; satış sonrası hizmet, bakım, güvenilirlik ve lojistik destek analiz ve araştırmalarıyla, firmanın ürün veya hizmetlerini tüketicinin tercih etmeme nedenleriyle ilişkili araştırmaları içermektedir.ETİKETLER: Müşteri Tercihi, Kalite Özelliği, Kalitenin Özellikleri Neler Olmalıdır, Mükemmellik Olarak Kalite, Fonksiyon Olarak Kalite, Bölüm Olarak Kalite, Performans Kalitesi, Kalitenin Tarihçesi, Kalitenin Tarihsel Gelişimi, Muayene, Kalite Kontrol, Kalite Standartlarının Belirlenmesi, Kalite Uygunluk Değerlendirmesi, Kalitede Düzeltici Kararlar Alınması, Kalite Geliştirme Çalışmaları, Kalite Güvence, Toplam Kalite, Türkiye'de Kalitenin Tarihsel Yolculuğu, Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar, Pazar Araştırması, Ürünün Geliştirilmesi, Üretim Mühendisliği, Satın Alım, İmalat, Denetleme, Pazarlama, Servis, Kaliteyi Etkileyen Faktörler, Piyasa, Para, İdare, İnsan (İşçiler), Motivasyon, Araç Gereçler, Makine ve Donanım, Malumat (Bilgi), İmalat Değişkenleri, Kalite Yönetim Teknikleri, Standardizasyon, Ulusal Standardizasyon, Uluslararası Standardizasyon, ISO'nun Tarihsel Gelişimi,