Buradasınız : Kalite Bilgileri

KALİTE KAVRAMI

KALİTE KAVRAMI - İnsanlar siyasette, idarede, sağlıkta, eğitimde, koordinasyonda aldığı her çeşit hizmetin ve ürünün kalitesinin en üst düzeyde olmasına itina göstermektedir.

İnsanlar siyasette, idarede, sağlıkta, eğitimde, koordinasyonda aldığı her çeşit hizmetin ve ürünün kalitesinin en üst düzeyde olmasına itina göstermektedir.

Her geçen gün daha da küreselleşen dünyada insanlar siyasette, idarede, sağlıkta, eğitimde, koordinasyonda aldığı her çeşit hizmetin ve ürünün kalitesinin en üst düzeyde olmasına itina göstermektedir. Gıda, giyim, araç, elektronik aletler, kuaförlük ve daha birçok konuda kalite aranmakta ve yöneliş hizmetin ya da ürünün kalitesine göre şekillenmektedir. Bireyler ikili ilişkilerinde bile kaliteyi ön planda tutmaktadır. Örneğin karşısındaki kişinin doğruluğu, dürüstlüğü, olgunluğu ve iyi karakterli olması o kişinin hem insanlığını hem de yüksek kalitesini gösterir. Bunun gibi sebeplerden ötürü kalite her zaman dikkat edilen ve önem arz eden bir gerçektir.

Dünyada ve Türkiye' de işletmelerin faaliyetlerine ve gelişme aşamalarına bakıldığı zaman, yüksek kar elde edebilmenin ve işletmede sürekliliği sağlamanın ana şartlarından birinin, rekabet/mücadele etme gücünün rol üstlendiği görülmektedir. Rekabet/Mücadele gücünü sağlamanın ana şartlarından biri de müşterilerin gereksinim, talep ve beklentileri doğrultusunda kaliteli ürün ve hizmet verebilmektir.
Günümüzün rekabet/mücadeleci iş hayatında da önemli gelişimlerin başlangıcı olmuştur. Üretimlerin ya da hizmetlerini sadece kendi limitleri içerisinde satan firmalar, globalizasyonun sağladığı gelişme ve dinamikleşmeyle birlikte yerini ulusal limitlerin ötesine istikrarlı ve süratli bir şekilde ürün ve hizmet sağlayan firmalara bırakmıştır. Çok uluslu olarak tanımlanan bu firmalarla birlikte mücadele milletlerarası bir kapsam kazanmıştır.

Bu doğrultuda, müşterinin gereksinim, talep ve beklentilerine yönelik hizmet vermeyen ve ürün üretmeyen firmalar, müşterinin taleplerini karşılayan firmalarla kıyaslandığında piyasa da her zaman kaybeden taraf olurlar. Teknolojinin ve ekonominin gelişmesiyle müşterilerin gereksinimlerinde de değişmeler görülmektedir. Müşterileri tatmin edebilmenin tek ve en önemli unsuru ise onlara kaliteli hizmet ve ürün sunmaktır.

Kalitenin çok kapsamlı ve geniş olması nedeniyle kalite olgusu, kullanım gayelerine göre çok farklı anlamlar içerir. Birçok bireye göre kalitenin tanımı; gösterişli, yüksek fiyatlı, nadir, benzerlerinden farklı ve üstün, yararlı özelliklere sahip olan terimleriyle yapılmaktadır. Edebiyatta ise kalite, koşullara karşı elverişliliği veya ürün ya da hizmetin belirli bir gereksinimi giderebilmesi olarak tanımlanır. Kalite, çeşitli bilim dalları sayesinde farklı bölümlere de ayrılmaktadır. Örneğin idari bilimciler tarafından müşterilerin arzu ettiği niteliklere ve ölçülere uygunluğu olarak tanımlanan uygunluk kalitesi ve teşkilat tarafından istenilen dizayn niteliklerine ve ölçütlerine uygunluk olarak tanımlanan tasarım kalitesi bölümlendirmesi de yapılmaktadır.


ETİKETLER: Kalite, Kalite Kavramı, Kalite Kavramı Nedir, Kalite Kavramının Önemi, Kalite Olgusu, Kalite Olgusunun Önemi, Öznel Kalite Nedir, Nesnel Kalite Nedir, Kalitenin Nitelikleri Nelerdir, Fonksiyonel Nitelikler, Kalite Nitelikleri, Kalite Terimi, Kaliteyle İlgili Kavramlar Nelerdir, Kalite Yönetim Sistemleri, Kalite Halkası, Kalite Politikası, Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Kalite Kontrol Nasıl Yapılmalıdır, Kalite Sistemi, Kalite Planı, Doğru Kalite Planı Nasıl Yapılmalıdır, Kalite El Kitabı, Kalite Gözetimi, Kalite Maliyeti, Kalite Maliyetleri Nasıl Düşürülür, Kalite Sistem Denetimi,