Buradasınız : Kalite Bilgileri

KALİTE ANLAYIŞININ TARİHSEL GELİŞİMİ

KALİTE ANLAYIŞININ TARİHSEL GELİŞİMİ - Dünyada ilk defa Kalite Yönetim Sisteminin yazılı ve uygulamalı bir halde oluşturulması, sanayileşmenin hızlanması ile başlamıştır. Ancak bu konudaki uygulamaların ilk örnekleri, henüz sistemin tanımı dahi yapılmamışken M.Ö. 2150'li yıllarda görülmektedir.

Dünyada ilk defa Kalite Yönetim Sisteminin yazılı ve uygulamalı bir halde oluşturulması, sanayileşmenin hızlanması ile başlamıştır. Ancak bu konudaki uygulamaların ilk örnekleri, henüz sistemin tanımı dahi yapılmamışken M.Ö. 2150'li yıllarda görülmektedir.

Hammurabi Yasalarında karşımıza çıkan; "Bir inşaat ustasının inşa ettiği bir ev,ustanın yetersizliği ve işini gerektiği gibi yapmaması sebebiyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta öldürülecektir" söylemi, yapılan işin kalitesinde üreticinin sorumluluğunu tanımlamaktadır. Tıpkı M.Ö.1450 yılında eski Mısır'da görüldüğü üzere; inşaat için kullanılan taş blokların dikliğinin, telden oluşturulan bir araç ile test edilmesi gibi uygulamalardan anlaşılmaktadır ki; kalite o dönemde, işin doğru yapılabilirliği olarak algılanmaktadır.Kalite anlayışı insanların var oluşlarından beri süregelmektedir. Sanayi devrimine kadar geçen zaman süresince, üretici ve tüketici her zaman yüz yüze ilişkiler içindeydi; ancak seçim gözle muayene ve iyi olanı seçip alma şeklinde tüketiciler tarafından yapılıyordu. Bu dönemlerde ustaların becerisine göre seçim yapıldığı için, kalite tamamen ustaların elindeydi.

Daha sora ise, kalite kontrol konusunda loncaların etkileri görülmeye başladı. Loncaların bir takım standartlar oluşturması, çalışma koşullarını ve ücretlerin belirlenmesi, ham maddeden bitmiş ürüne kadar imalatın tüm ayrıntılarını düzenlemesi gibi kaliteyi iyileştirme çalışmaları bulunmaktaydı.Kalite alanındaki ilk gelişmeler, bir işçi yada çok az sayıda bir işçi grubunun tüm ürünün imalatından sorumlu olmasıylabaşladı. Her işçi yaptığı işi tamamen kendisi kontrol edebiliyordu. 1900' lerinbaşlarında ise, modern fabrika kavramı ortaya çıktı. Benzer işi yapan işçilerinbaşına ustabaşılar getirilerek işin kalitesinden sorumlu tutuldular.Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ile üretimmiktarındaki artışlar ve teknolojik yenilikler, kalite anlayışında bazıgelişmelere neden oldu. 1930' lu yıllarda kaliteden sorumlu muayene bölümlerioluşturulmaya başlandı. Bu bölümlerin amacı, iyi ürünleri kötü ürünlerden ayırarak,kalitesiz ürünün tüketiciye ulaşmasını engellemekti.Kalite Kontrol de en önemli ilerlemeler II.Dünya Savaşı sırasında ortaya çıktı. Üretim miktarındaki artışa bağlı olarak,İstatistik Kalite Kontrol teknikleri geliştirildi. Askeri malzeme ve araçların imalatında maliyetlerin düşürülmesi hedeflendiğinden, bu tekniklere duyulan ihtiyaç çok fazlaydı.1950' lerin sonlarında Kalite Kontrol bölümleri oluşturulmaya başlandı ve rekabetin hızlanmasıyla 1960' lı yıllarda Japonya' da Toplam Kalite Kontrol Düşüncesi ortaya çıktı. En üst yöneticiden en alt çalışana kadar, tüm birimlerin kaliteden sorumlu oldukları fikri gündeme geldi. Kalite güvencesi, Kalite Yönetimi, Kalite Denetimi ve Kalite Sistemi gibi konular da 1980' li yılların sonlarından günümüze kadar gelen ve önemini yitirmeyen konular arasında yer almaktadır.