Buradasınız : Kalite Bilgileri

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE ŞARTLAR

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE ŞARTLAR -

KAPSAM

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun


a) Müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda,
b) Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, prosesler de dahil olmak üzere, sistemin verimli uygulanması ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği durumlarda;
Kalite yönetim sistemi için gerekli şartları belirler.
Bu standardın bütün şartları genel olup, bütün kuruluşlara uygulanabilir.
Madde 7 deki bazı şartların sınırlamaları hariç tüm şartlar uygulanmalıdır.ETİKETLER: Kalite, Kalite Kavramı, Kalite Kavramı Nedir, Kalite Kavramının Önemi, Kalite Olgusu, Kalite Olgusunun Önemi, Öznel Kalite Nedir, Nesnel Kalite Nedir, Kalitenin Nitelikleri Nelerdir, Fonksiyonel Nitelikler,