Buradasınız : İlçeler

Bayrampaşa ISO 9001 Kalite Belgesi

Bayrampaşa ISO 9001 Kalite Belgesi - Bayrampaşa ilçesi, İstanbul ilimizin Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerimizden birisidir.

Bayrampaşa ilçesi, İstanbul ilimizin Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerimizden birisidir.

Bayrampaşa' da Hizmet veren Şirketlere ISO 9001 Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti:

Bayrampaşa ISO 9001 Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti


Bayrampaşa ilçesi, İstanbul' a bağlı Anadolu Yakasında bulunan çok güzel ilçelerden biridir. Bayrampaşa ilçesinde ki tüm firmalara hizmet vermekte olan firmamız, en iyi kalite yönetim danışmanlığı ve Bayrampaşa  ISO 9001 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Bu sebeple Bayrampaşa ISO 9001 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlık hizmetimiz Bayrampaşa ilçesinde faaliyette olan şirketlerin durumlarına ve iş yapılarına göre belirlenerek en uygun fiyat ve en iyi kalite yönetim danışmanlığı hizmetimiz ile uygulanmaktadır.

Bayrampaşa ISO 9001 Kalite Belgesi firmalara yükselen ve gelişen iş dünyasında birçok kazançlar sağlamaktadır. Bayrampaşa ISO 9001 Kalite belgesi " yaptığını yaz, yazdığını uygula " ilkesi ile firma içerisinde yapılan her işlemin kayıt altına alınarak hem geçmişe dönülebilirliği, hemde iyi bir arşivleme sistemini firma içerisinde etkin olarak uygulayabilmektedir.

Bayrampaşa ISO 9001 Kalite Belgesi Belgelendirme ve danışmanlık hizmeti ile Bayrampaşa ilçesinde faaliyette olan firmalar yaptıkları tüm hizmetleri - ürünleri bir sistem ve bir düzen içerisinde yapacaklardır. Yapılan her işin bir prosedürü, her prosedürün kendine uygun bir talimatı, her talimatında formlar ve listeler ile desteklenerek uygulanması ISO 9001 Kalite Belgesi Belgelendirmesinin gereğidir. 

" Doğru hizmet kaliteyi doğurur " sloganımız ile Bayrampaşa ilçesinde bulunan tüm firmalara işi doğru yapmaları için kalite danışmanlığı yaparak, en yüksek kaliteyi yakalamalarını hedefliyoruz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi belgelendirme standartları tam olarak 8 başlıkta kanun niteliğinde başlıklar barındırmaktadır. Bu kanunlar Bayrampaşa ilçesinde ki firmaların tüm faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yüksek kalitede olması ve Bayrampaşa ilçesinde kalitenin sürekliliğinin temelini oluşturmaktadır. 

Bahsettiğimiz kanun niteliğinde ki başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

Liderlik - Müşteri Odaklılık - Katılım - Yönetimde Sistem Yaklaşımı - Süreç Yaklaşımı - Devamlı -İyileşme - Kanıtlara Dayalı Karar Verme - Tedarikçilerle İlişkilerde Karşılıklı Yarar Esası

Bayrampaşa ilçesinde vermiş olduğumuz ISO 9001 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlık hizmeti sayesinde müşterilerinizin memnuniyetini, firma prestijini, hizmet kalitesini, maliyetlerin en uygun seviyeye çekilmesini sağlayacaksınız. Bayrampaşa ISO 9001 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlık hizmetimiz ile firmanızda kalite maliyetlerini minimum düzeye indirebileceksiniz. 

ISO 9001 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlı hizmetimizi, kendisini Bayrampaşa ilçesinde sürekli olarak geliştirmeyi misyon edinmiş, kaliteyi firma prensibi olarak belirlemiş kalite hedefli Bayrampaşa ilçesi firmalarına sunuyoruz. Sizde firmanızı Bayrampaşa ilçesinde bir adım öne taşımak için ISO 9001 Kalite Belgesi almak istiyorsanız, İntegral Kalite Danışmanlık ISO 9001 Kalite Belgesi Hizmetlerine başvurmadan başlangıç yapmayın.

Bayrampaşa' da Hizmet veren Şirketlere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti :

Bayrampaşa ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti 

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan tüm firmalara sunduğumuz ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimiz ile Bayrampaşa İlçesinde bulunan firmanızın ürettiği ürünlerin çevresel faktörlere uygun olmasını, çevresel etkilerden gelen maliyetlerin düşmesini ve çevreye duyarlı bir hizmet yapmasını sağlayacaktır.

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

Bayrampaşa ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, tüm üretim firmalarında, üretilen ürünün ham maddesinden başlayarak, satılabilecek ürün haline getirilip, talep eden müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her bölümünde çevresel etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin gerekli ölçümler ve önlemler ile kontrol altına alınarak Çevreye yani; toprağa, suya, ağaca, havaya, doğal kaynaklara verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden çevre yönetimi standartlar serisidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' nin bölümleri:

Çevre politikası, Genel gereksinimler, Uygulama ve Operasyon, Planlama, Düzeltici-önleyici faaliyetler ve Yönetimin gözden geçirilmesi
Bayrampaşa ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetimiz ile Bayrampaşa İlçesinde bulunan firmanızın Bayrampaşa İlçemizin çevresine verdikleri veya verebilecekleri zararların sistemli bir şekilde azaltılarak, gerekli çalışma ve uygulamalardan sonra ortadan kaldırılabilmesini sağlayacaksınız.

İnsan olarak öncelikle insanlığa ve sonrada tüm çevremize karşı duyarlı olmak zorundayız. Bayrampaşa ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti çevreye olan duyarlılığın bir sonucu olarak ortaya çıkmış, çevreyi ve insanlığı korumayı hedefleyen bir sistemdir. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti toprağa, suya, ağaca, havaya, doğal kaynaklara verilecek zararların en düşük seviyeye indirilmesini, oluşabilecek risklerin önlenmesini ve herhangi bir kaza ve olay karşısında oluşacak zararın minimuma indirilmesini sağlayacaktır.

Çevreyi yani toprağı, suyu, ağacı, havayı, doğal kaynakları korumak tüm dünya insanlığının ortak paydasıdır. Ve insanlık bu sorumluluk ile bir araya gelerek çevre için önlemler almalı ve çevreyi korumak için çalışmalar yapmalıdır. Bayrampaşa İlçesinde ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti her ne kadar mali sorumluluklar getirecek olsa da bu sorumluluk insan olmanın bir gereğidir. Ve her dünya insanı çevreye karşı sorumludur.

Bayrampaşa ilçesinde vermiş olduğumuz ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimizi, firmasının uluslararası ve ulusal piyasadaki saygınlık düzeyini arttırmak isteyen, Bayrampaşa ilçesindeki en iyi firma olmayı hedefleyen her kuruluşa sunuyoruz. Sizde Bayrampaşa ilçesinde sunduğumuz ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimizden hemen faydalanmak istiyorsanız İntegral Kalite Danışmanlık ve ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Hizmetlerimize başvurun.

Bayrampaşa' da Hizmet veren Şirketlere OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti :

Bayrampaşa OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimiz ile Bayrampaşa ilçesindeki firmanızda oluşacak iş kazalarını en aza indirerek hem çalışan personelin canını hemde kaza sonrası firmanızda oluşacak zararın en aza indirilmesini sağlayacaksınız. Böylece firmanızın Bayrampaşa ilçesindeki kurumsal itibarı sunduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimiz ile artmış olacaktır.

Bayrampaşa İlçesinde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimiz ile çalışan personelin iş kazalarından korunması, oluşabilecek kazaların önceden tespit edilmesi, kaza anından nelerin yapılması gerektiği, kaza sonrası yapılması gereken ilk yardımın ne şekilde olması gerektiği, ölüm, yaralanma, düşme, çarpma, çarpılma gibi üzücü olayların olmaması için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği sistemli bir şekilde firma içersinde oluşturulacak prosedürler ve talimatlar ile belirlenip personele iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimin verilmesi sağlanacaktır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ?

Bir iş yerinde çalışan personelin iş kazası ile ( çarpma, düşme, çarpılma, vs.) ölümü, sakat kalması, hastalanması, zehirlenmesi, yaralanması ve her türlü kazaya can kaybına sebebiyet veren üzücü olayların en aza indirilebilmesi, kazayı önceden tespit edip önlemlerin alınması için oluşturulmuş bir iş sağılı ve güvenliği standardıdır.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde firmanıza sunduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimizden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlığı ile firmasını Bayrampaşa ilçesinde güvenli bir konuma getirmek isteyen her firma yararlanabilir. Bayrampaşa ilçesinde sunduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimizden firmanızın da yararlanmasını istiyorsanız hemen İntegral Kalite Danışmanlık ve OHSAS 18001 İş sağlığı Ve Güvenliği hizmetlerine danışın.

Bayrampaşa' da Hizmet veren Şirketlere ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti :

Bayrampaşa ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti


Bayrampaşa ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmetimiz sayesinde Bayrampaşa ilçesinde bulunan firmanızdaki gıda kaynaklı tehlikelerde önemli ölçüde azalma sağlayacaksınız ve ISO 22000 HACCP Kalite Belgelendirme ile Bayrampaşa ilçesindeki müşterilerinizin memnuniyetinde de artış olduğunu fark edeceksiniz.

Bayrampaşa ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmeti gıda üreticilerinin, gıda tüketicilerine güvenilir ve tehlikeli madde barındırmayan gıda maddesi sunmalarını güvence altına almak için, bir gıda ürününün farklı üretim-süreç aşamalarında meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesine ve analiz edilmesine, bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesine ve bu faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulamaya konulduğunu takip etmeye ve denetlemeye yarayan bir gıda yönetim sistemi standardıdır. 

ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Nedir ?

Uluslararası ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Standardı, gıda üretim süreçleri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak tüketiciyi korumak, gıda ile ilgili oluşabilecek tüm riskleri bertaraf etmek için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır.

Gıda üreten her işletme insan sağlığını korumak ile mükelleftir. Bu mükellefiyet hem insani sorumluktur hemde devletlerin kanun ve yönetmelikleri ile güvence altına alınmıştır. Gıda üretimi yapan her firma üretimin başlangıcından, üretilen ürünün son kullanıcıya gidişine kadar ki her aşamasından sorumludur. Gıda zehirlenmeleri, kalitesiz ve zararlı gıda ürünleri gibi riskli durumların önlenebilmesi ve tüm insanlığın sağlıklı bir gıda tüketimi için oluşturulan ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme standardı gıda firmalarının güvenirliğini arttırmakta ve müşteri memnuniyetini büyük ölçüde sağlamaktadır. Bayrampaşa ilçemizde bulunan gıda firmalarına ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmetimiz profesyonel ekibimiz ile verilmektedir.

Firmanıza Bayrampaşa ilçesinde sunduğumuz ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmetimizden, gıda zinciriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen, gıda güvenliğine önem veren, Bayrampaşa ilçesinde gıda sektörüyle ilgili güvenilir bir firma olmak isteyen her kuruluş faydalanabilir. Firmanızın Bayrampaşa ilçesinde, ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmeti ile avantajlı konuma geçmesini istiyorsanız mutlaka İntegral Kalite Danışmanlık ve ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi hizmetlerimize danışın.


Üsküdar ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 22000 HACCP Kalite Belgeleri
Zeytinburnu ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 22000 HACCP Kalite Belgeleri
Adalar ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 22000 HACCP Kalite Belgeleri
Arnavutköy ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 22000 HACCP Kalite Belgeleri
Ataşehir ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 22000 HACCP Kalite Belgeleri
Avcılar ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 22000 HACCP Kalite Belgeleri
Bağcılar ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 22000 HACCP Kalite Belgeleri
Bahçelievler ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 22000 HACCP Kalite Belgeleri