Buradasınız : Kalite Bilgileri

ISO 27001 Belgesinin Faydaları Nelerdir, Nasıl Kurulur?

ISO 27001 Belgesinin Faydaları Nelerdir, Nasıl Kurulur?  - ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının elde edilmesi; firmanızın bilgi güvenliğini ne kadar önemsediğini, bunun için gerekenleri uyguladığını ve belli aralıklarla denetlediğini göstermektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının elde edilmesi; firmanızın bilgi güvenliğini ne kadar önemsediğini, bunun için gerekenleri uyguladığını ve belli aralıklarla denetlediğini göstermektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının elde edilmesi; firmanızın bilgi güvenliğini ne kadar önemsediğini, bunun için gerekenleri uyguladığını ve belli aralıklarla denetlediğini göstermektedir. Ancak ISO 27001 belgesinin faydaları bununla sınırlı değil;

•Firmanızın kredibilitesini ve pazardaki itibarını arttırmaktadır. Başta sağlayıcıları olmak üzere, bilgileri saklanacağından alakalı kişilerin itimadını kazanır.

•Elde edilen yahut üretilen bilgi, bu uygulanan sistem sayesinde korunur ve hiçbir detay tesadüfe bırakılmaz. Bunun dışında, olası bir felaket halinde işe devam etme yeterliliğine sahip olunur.

•Oluşabilecek en küçük bir güvenlik ihlali bile çok yüksek ekonomik maliyetlere sebebiyet vereceğinden dolayı, denetimlerin uygulanması ile ekonomik maliyetler uzun vadede düşürülmektedir.

•Personellerin motivasyonunu artış sağlamakta ve yasal takipleri önüne geçmektedir.

•Yasa ve yönetmeliklere karşı gösterilen uygunluğun bir göstergesidir. Yüksek saygınlık sağlar.

•Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin mevcudiyeti göstermektedir.

•Rekabet avantajınızı arttırır.

•Karlılık oranızda ciddi artışlar sağlar.

•Firmanızın, rakiplerine karşı imajını sağlamlaştırır.

•Kanunlara, yasal düzenlemelere, yapılan sözleşme koşullarına uyumluluğunuzu sağlar.

•Güvenilirliğinizi arttırır.

•Olası büyük yahu küçük risklerin önceden farkında olmanıza yardımcı olur.

•Bilgi varlıklarını gereksinime en uygun biçimde koruma altına alır.

•Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerden koruyarak iş devamlılığı sağlar.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin oluşturulması kısaca üç aşamadan oluşmaktadır;

1.Bilgi için bir Yönetim Platformu oluşturularak misyonun, amaçların, bilgi güvenliği politikasının belirlenmesi,

2.Oluşabilecek her türlü güvenlik risklerinin önceden saptanması ve değerlendirilmesi,

3.Denetimlerin seçimi ve tatbik edilmesi.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir sisteminin inşa edilmesi, firmanızı güvenlik saldırılarına karşı tamamen korumayabilir. Fakat, bu tarz saldırıların başarılı olma olasılığını önemli ölçüde azaltacaktır.