Buradasınız : Kalite Bilgileri

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir?  - Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında tatbik edilmesi gereken koşulların belirlendiği, açıklandığı, belgelendirme kontrolüne uyan; bir ürünün imalatından yahut hizmet sunumundan, insanlara eriştiği yere kadar her aşamada alıcıların istek ve ihtiyaçlarını giderecek kaliteyi teminat altına alan, tüm bu aşamalarda alıcı memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve bu standart doğrultusunda verilen belgenin adıdır.

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında tatbik edilmesi gereken koşulların belirlendiği, açıklandığı, belgelendirme kontrolüne uyan; bir ürünün imalatından yahut hizmet sunumundan, insanlara eriştiği yere kadar her aşamada alıcıların istek ve ihtiyaçlarını giderecek kaliteyi teminat altına alan, tüm bu aşamalarda alıcı memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve bu standart doğrultusunda verilen belgenin adıdır.

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında tatbik edilmesi gereken koşulların belirlendiği, açıklandığı, belgelendirme kontrolüne uyan; bir ürünün imalatından yahut hizmet sunumundan, insanlara eriştiği yere kadar her aşamada alıcıların istek ve ihtiyaçlarını giderecek kaliteyi teminat altına alan, tüm bu aşamalarda alıcı memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve bu standart doğrultusunda verilen belgenin adıdır.

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve devamlı olarak gelişmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar gereksinim duyar. İmalat Sektöründen Hizmet Sektörü'ne kadar bütün sektörlerde uygulanabilir.

İşletmelerin yapısındaki satın alma, imalat, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek aşamalarının iyi analiz edilmesi, denetlenmesi ve oluşabilecek sorunlara karşı tedbir alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, ekonomik maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, alıcı şikayetleri gibi negatiflikler ve kayıplara neden olmaktadır.

• Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesi ile pazar şartlarında mücadele şansının artmasını isteyen,

• Pazar Payının Genişlemesini isteyen,

• Uluslararası ticari avantajlardan yararlanmak isteyen,

• Ürün-Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergilemek isteyen,

• Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün-hizmet sunumu yapmak isteyen,

• Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşmak isteyen,

• Verimliliğin ve karlılığın artmasını isteyen,

• Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesini isteyen,

• Müşterilerle aynı dilin konuşulmasını isteyen,

• Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak isteyen,

• İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak isteyen,

• Genel performansın sürekli gelişmesini isteyen,

• Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetlerin azalmasını isteyen,

• Firma içi iletişimin gelişmesini isteyen,

• Çalışanların katılıma teşvik edilmesini isteyen her firma ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olmalıdır.


Etiketler: ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi, Kimler ISO Belgesi Alabilir