Buradasınız : Kalite Bilgileri

ISO 9001:2008 BELGESİ NASIL ALINIR

ISO 9001:2008 BELGESİ NASIL ALINIR - Yönetim sistemini kurmuş ve faaliyete geçirmiş olan şirketlerin belgelendirilmesi aşağıdaki evrelerden sonra yapılabilmektedir:

Yönetim sistemini kurmuş ve faaliyete geçirmiş olan şirketlerin belgelendirilmesi aşağıdaki evrelerden sonra yapılabilmektedir:

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Yönetim sistemini kurmuş ve faaliyete geçirmiş olan şirketlerin belgelendirilmesi aşağıdaki evrelerden sonra yapılabilmektedir:

1.TEKLİF EVRESİ: Belge sahibi olmak isteyen şirketlerin önce belgelendirme hizmeti veren şirketlerden fiyat teklifi alması gerekir. Belgelendirme hizmeti veren şirketleri fiyatlarını tayin ederken, belge sahibi olacak firmada görev yapan çalışan sayısına ve şirketin kapsamındaki dizayn durumlarına göre fiyatlarını tayin edebilirler. Şirketin büyük olması denetleme işi için daha çok günün ayrılmasını vb. durumları da beraberinde getirdiği için incelemenin tüm süreçlerinin yapılmasında öncelikli olarak personel sayısının saptanması gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabul edilmesi durumunda belge sahibi olacak olan şirket belgelendirme hizmeti verecek olan şirkete başvurur.

2.BAŞVURU EVRESİ: Belge sahibi olmak isteyen şirket, belgelendirme hizmeti veren firmaya özgü olan başvuru formunu doğru ve tam olarak doldurarak başvuru esnasında KYS, Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2008) yahut ilgili sistem ( ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 16949, ISO 10002, ISO 13485, ISO 20000, ISO 30000 vb. ) sertifikalarını ve diğer istenen ek evrakları hazırlayarak belgelendirme hizmeti veren firmaya vererek başvurusunu tamamlar.

3.BELGE İNCELEME EVRESİ: Belgelendirme hizmeti veren firmaya başvuran işletme, başvuru esnasında ilgili sistem / sistemlere ait belgelerin bir nüshasını da verir. Belgelendirme hizmeti veren firma tarafınca vazifelendirilen Baş Denetçi tarafından sistem belgeleri tetkik edilerek alakalı standart koşullarını karşılayıp karşılamadığı denetlenir. Yapılan tetkik evresinin sonunda koşullar karşılanmışsa işletme denetleme planına alınır. Karşılamaması halinde ise başvuru eden işletmeye vaziyet yazılı olarak rapor edilerek eksikliklerinin tamamlanması istenir. İşletmenin eksikliklerini tamamlamasından sonra denetleme planına alınır. Belge incelemesi ile birlikte baş denetçi tarafınca bir ön ziyaret de yapılabilmektedir.

4.SÖZLEŞME EVRESİ: Belgelerin konuyla ilgilenen alt kurul tarafınca incelenerek onaylanması halinde sertifikalar hazırlanarak işletme ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi işletmeye taktim edilir.


ETİKETLER: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi, Kalite Belgesi Nasıl Alınır