Buradasınız : Kalite Bilgileri

ISO 14000 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Neden Önemlidir?

ISO 14000 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Neden Önemlidir? - ISO 14000 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Neden Önemlidir?20 inci yüzyılın son yarısından beri insanlığı ciddi bir şekilde tehdit eden sorunlardan birisi haline gelen çevre problemleri ve kirliliği, kökü çok eskilere uzanmasına rağmen kendisini endüstrileşmesinin neticesinde hissedilir hale getirmiştir.

ISO 14000 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Neden Önemlidir?20 inci yüzyılın son yarısından beri insanlığı ciddi bir şekilde tehdit eden sorunlardan birisi haline gelen çevre problemleri ve kirliliği, kökü çok eskilere uzanmasına rağmen kendisini endüstrileşmesinin neticesinde hissedilir hale getirmiştir.

ISO 14000 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi


Dünyadaki hızlı ve sürekli nüfus artışı, hızlı kentleşme, teknolojinin sürat ile ilerlemesi doğal kaynaklarımızı tehdit ediyor ve çevremizi oldukça kirletiyor. İnsanların çevrelerinde oluşturduğu zararlı ve rahatsız eden bu tarz negatif olayların bütünü çevre kirliliğinin oluşmasına neden olur, bireylerin köylerden kasaba ve şehirlere göç etmesi; şehirlerde nüfusun hızla artmasına, yerleşim alanlarının daralmasına ve sonuç olarak da çevrenin kirlenmesine neden olur.

Çevre kirlenmesinin sebebi olan maddelere atık maddeler; kullanılması neticesinde artık madde oluşturan ürünlere kirletici; atıkların bırakıldığı ortama alıcı ortam denir.

20 inci yüzyılın son yarısından beri insanlığı ciddi bir şekilde tehdit eden sorunlardan birisi haline gelen çevre problemleri ve kirliliği, kökü çok eskilere uzanmasına rağmen kendisini endüstrileşmesinin neticesinde hissedilir hale getirmiştir.

Daha önceleri sadece kirlenme olarak anlaşılan ve milletler arası kapsam kazanmadan yöresellik niteliği barındıran çevre problemleri, gün geçtikçe hızla artmış, yöresellikten kurtulup bütün dünyanın problemi haline gelmiştir. Bir ülke sınırları içindeki kirletici unsurun ortaya çıkardığı zararlı duman ve gazlar, rüzgarın da etkisiyle başka ülkelere taşınarak, o ülke için de kirletici etmen olabilmiştir. Çevre problemleri ve kirliliği toplumsal hayatın bütün alanlarını kapsamış ve etkisi altına almıştır.

Bu sebepten ötürü milletler arası kapsam çevreye verdiğimiz zararı en aza indireceğimiz çevre standartları ve ulusal ve uluslararası yasa mevzuat ve yönetmelikler uygulamaya alınmıştır. ISO 14001 belgesinin alımının önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. ISO 14000 standardı bizlere milli ve milletler arası mevzuatları yürürlüğe koymada öncülük eden ve yaptığı çalışmalarda çevreyi etkileyen etmenleri en aza indirmemize yardımcı olan bir yönetim sistemi anlayışına sahip olmamızı sağlamaktadır.

ISO 14000 belgesi milletler-arası sahada zorlamaya tabi tutmadan gönüllülük esasına dayanmakta ise de Türkiye'de ISO 14000 belgesi standardı % 95 oranında müşterilerin ve yasaların zorlaması ile alınmaktadır.

ISO9001 KALİTE BELGESİ

ISO14001 KALİTE BELGESİ

ISO13485 KALİTE BELGESİ

ISO16949 KALİTE BELGESİ

ISOIEC 17025 KALİTE BELGESİ

ISO15189 KALİTE BELGESİ

OHSAS18001 KALİTE BELGESİ

SA8000 KALİTE BELGESİ

TL9000 KALİTE BELGESİ

HYB – TSEK –TSE KALİTE BELGESİ

HACCP/ISO22000 KALİTE BELGESİ

AS/EN9100 KALİTE BELGESİ

ISO28001 KALİTE BELGESİ

ISO27001 KALİTE BELGESİ

ISO22301 KALİTE BELGESİ

ISO20252 KALİTE BELGESİ

ISO/IEC20000 KALİTE BELGESİ

ISO10002 KALİTE BELGESİ

ISO50001 KALİTE BELGESİ

MARKAVE PATENT TESCİLİ

CEKALİTE BELGESİ
ETİKETLER: ISO 14000 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi