Buradasınız : Kalite Bilgileri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır - OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine elde etmek için ilk önce firmalar bu standardı kendi kuruluşlarına empoze etmeli ve faaliyete geçirmeleri gerekmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine elde etmek için ilk önce firmalar bu standardı kendi kuruluşlarına empoze etmeli ve faaliyete geçirmeleri gerekmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine elde etmek için ilk önce firmalar bu standardı kendi kuruluşlarına empoze etmeli ve faaliyete geçirmeleri gerekmektedir. Daha sonra da OHSAS 18001 belgelendirme hizmeti veren firmalara başvuru yapıp denetim neticesinde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanabilirler.

OHSAS 18001 sisteminin sertifikalandırılması, şirketin kurmuş olduğu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon firmasının denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun sürekliliğini sağlaması ile mümkündür. Firma, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi Sistemini standardın getirdiği ihtiyaçları giderecek biçimde kurduktan sonra, bu sistemin sertifikalandırılması için bir sertifikasyon firması ile anlaşma sağlar. Sertifikasyon firması, işyerinin İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Sisteminin standardın ihtiyaçlarını giderip gideremediğini saptamak üzere bir belgelendirme kontrolü yapar. Bu kontrol neticesinde sertifikasyon firması, kurulmuş olan iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin alakalı standardın ihtiyaçlarının yeteri kadar giderildiğine kanaat getirirse, firmanın iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirir. Bu sayede firma ISO Belgesinin kullanım haklarına sahip olur. OHSAS Belgesi ile Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini sertifikalandırılmasından sonra sertifikasyon firması, iş yerinin standardın gerektirdiklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini saptamak üzere belirlenmiş aralıklarla takip amaçlı kontroller yapar. Firmanın İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon firmasının malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip kontrolleri neticesinde sertifikasyon firması, iş yerinin iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin standardın gerektirdiklerini yeteri kadar sağlamadığı kanaat getirirse, firmaya ödünç olarak vermiş olduğu OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini geri alma hakkına sahiptir.
ETİKETLER: OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi