Buradasınız : Kalite Bilgileri

ISO 20000 Nedir, Kimlere Verilmelidir?

ISO 20000 Nedir, Kimlere Verilmelidir? - Bilişim Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgili operasyonlarını idare etmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları ve nasıl uygulanacakları hususlarına kılavuzluk eden bir standarttır.

Bilişim Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgili operasyonlarını idare etmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları ve nasıl uygulanacakları hususlarına kılavuzluk eden bir standarttır.

Bilişim Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgili operasyonlarını idare etmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları ve nasıl uygulanacakları hususlarına kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasına sahip olmak isteyen bilişim teknoloji işletmeleri bu belgeyi alabilmesi için mutlaka servis sonrası hizmetlerini oluşturmalıdır.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı tek başına bir standart olmayıp, sadece bilişim sektörünü kapsayan 6 yahut 7 standardın birleştirilerek bilişim işletmelerinin çalışmalarını ve kurumsal yapısını meydana getirmek için hazırlanmıştır.

ISO 20000-1 Sistemi Anlatan Standarttır, ISO 20000-2 ise ISO 9004 gibi Kılavuzluk eden standarttır.

Bu standartların en güncel versiyonu 2005 senesinde yayınlanmış olup standardın genel adı ISO 20000:2005'tir.
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, dünyanın hangi bölgesinden yahut sektörden olursa olsun Bilişim Teknolojileri (BT) hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm firmalar için geçerlidir. Bu standart bilhassa Bilişim Teknolojileri sektörleri gibi İç Bilişim Teknolojileri Hizmeti sağlayıcıları ve Bilişim Teknolojileri taşeron firmaları gibi dış Bilişim Teknolojileri hizmeti sağlayıcıları için uygundur.