Buradasınız : Kalite Bilgileri

1 TEMMUZ 2020 İSG Kanunu ( İŞ Sağlığı Ve Güvenliği ) Ertelendi mi?

1 TEMMUZ 2020 İSG Kanunu ( İŞ Sağlığı Ve Güvenliği ) Ertelendi mi? - İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Az tehlikeli sınıflar için zorunlu hale gelmiştir. Az tehlikeli olarak belirlenen firmaların yanında tüm kamu kurumları da İSG hizmeti almak zorunda olacaktır.

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Az tehlikeli sınıflar için zorunlu hale gelmiştir. Az tehlikeli olarak belirlenen firmaların yanında tüm kamu kurumları da İSG hizmeti almak zorunda olacaktır.

Daha önce birçok defa ertelenen yasa, son olarak 2017 yılında ertelenerek 1 Temmuz 2020 olarak yürürlülüğe gireceği açıklanmıştı.

Çalışma Bakanlığının konu ile ilgili olarak bir erteleme ve ya değişikliklerle ilgili bir açıklaması olmadı.

Çıkan yasa Türkiye genelinde az tehlikeli sınıfta bulunan tüm işletmeleri kapsamaktadır.

 

Ülkemizde Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler aşağıda ki gibidir;

Ofis içerisinde hizmet sektöründe olan tüm işletmeler, tüm toptan satış ve perakende satış mağazaları, restaurant ve cafeler, lokantalar, site ve apartmanlar,okullar,öğrenci yurtları, marketler, bakkallar, içme suyu dağıtım işletmeleri, her türlü ürünün pazarlaması ve satış firmaları, muhasebe büroları, gümrük büroları, avukatlık büroları, gayrimenkul danışmanlık firmaları, eczaneler, vs. gibi tüm işletmeler İSG KANUNU kapsamında hizmet almak zorundadır.

 

İsg Hizmeti Alacak Firmaların İsg Hizmetleri Şu Şekilde Olacaktır,

 1.  Firma risk analizi
 2. Acil durum eylem planları
 3. Tüm çalışan personele İSG eğitimi ve sertifikası
 4. Koruyucu ekipmanların temini ve çalışana zimmet ile teslim edilmesi,
 5. İSG Prosedürleri ve İSG talimatlarının oluşturulması
 6. Her işe giren personele sağlık raporu alınması
 7. İSG işaretleri ve uyarı levhalarının asılması
 8. Gereken yerlere ortam ölçümlerinin yapılması

 

Ayrıca tüm dünyanın yaşadığı ve ülkemizin de etkilendiği pandemi sürecinde covid-19 salgını ile ilgili de tüm işletmelerin koruyucu ve düzeltici önlemleri alması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak kurallara uymayan işletmelere hukuki yaptırımlar ve para cezaları da uygulanacaktır.

 

Tehlike Sınıfları ;

Her işletme tehlike sınıfını nace kodundan tespit ederek tehlike sınıfına göre önlem almalıdır.

Belirlenen 3 ayrı tehlike sınıfı mevcuttur.

 • Az tehlikeli sınıf
 • Tehlikeli Sınıf
 • Çok tehlikeli sınıf

 

 

Az tehlikeli sınıfta olan işletmeler;

Hizmet sektöründe olan tüm işletmeler, tüm toptan satış ve perakende satış mağazaları, restaurant ve cafeler, lokantalar, site ve apartmanlar, okullar,öğrenci yurtları, marketler, bakkallar, içme suyu dağıtım işletmeleri, her türlü ürünün pazarlaması ve satış firmaları, muhasebe büroları, gümrük büroları, avukatlık büroları, gayrimenkul danışmanlık firmaları, eczaneler vs.

 

Tehlikeli sınıfta olan işletmeler;

Terziler, kasaplar, kuaförler, güzellik merkezleri,berberler, tv filmi ve yapım hizmetleri, ayakkabı, deri, tekstil üreticileri, klinikler, muayene ofisleri, konfeksiyonlar, vs.

 

Çok tehlikeli sınıfta olan işletmeler;

Tüm inşaat ve işletmeleri, tüm alt yapı ve üst yapı iletmeleri, kimyasal üretim yapanfirmalar, maden işletmeleri, çelik, demir metal işletmeleri, tüm hastaneler, döküp, kalıp işleri yapan firmalar, laboratuvarlar, tehlikeli kimyasallar ile çalışan işletmeler, yüksekte çalışan temizlik firmaları, vs..

 

 

1 Temmuz 2020 İş Güvenliği Yasası cezaları;

2013 yılında çıkan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun bir çok cezai müeyyidesi ile halka durulmuştur. Konunla beraber yükümlülük altında bulunan firmalar İSG kurallarına uymadığı takdirde bir çok yaptırımlar ile karşı karşıya kalacaktır. İSG cezaları ile ilgili cezalar aşağıda ki linkte sunulmuştur.

 

İSG CEZALARI LİNKİ

 

Ertelenen 1 Temmuz 2020 İŞ Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Maddeleri

 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun; "

1.6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az" şeklinde,

2.15'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "10'dan az"ibaresi "50'den az" şeklinde,

3. 30'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az" şeklinde,değiştirilmiştir."

Gerekçe:  

 Madde ile

1) 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütebilmesi,

 

2) Yürürlükteki Kanuna göre, 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, çalışanları için sağlık raporlarını aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından alabilmektedir. Düzenleme ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmeler için de uygulamanın kapsamı genişletilerek aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından hizmet alınabilmesi,

 

3) Ayrıca, 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yönetmelik çıkarma yetkisi, yapılan diğer değişikliklere uyum sağlanması bakımından 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

"MADDE 74 - 6331 sayılı Kanun'un 38'inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2017" ibaresi"1/7/2020" şeklinde değiştirilmiştir."

 

 

1 TEMMUZ 2020  İş Sağlığı Ve Güvenliği  Kanunu Ertelendi mi?

 Daha önce ertelenen İSG KANUNU 2020 Haziran ayının sonlarına geldiğimiz bugünlerde ertelenmemiş, konu ile ilgili olarak her hangi bir duyuru yapılmamıştır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce ki ertelemenin duyurusunu şu şekilde yapmıştı;

Bu yasa gereği işveren; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınmasından organizasyondan, gerekli araç-gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesinden sorumludur.

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan çalışanlar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Sağlık raporu iş yeri ve güvenlik biriminden veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli iş yeri hekiminden alınır.

Buna göre yasa ile getirilen iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi çalıştırma veya dışarıdan hizmet alma yükümlülüğü;

·        50 ve üzeri çalışanı olan ve çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 30 Aralık 2012 tarihi,

·        50'den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 30 Haziran 2013 tarihi,

·        50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlar.

 

"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2017" ibaresi "1/7/2020"şeklinde değiştirilmiştir."

Şuan için bir 1 TEMMUZ 2020  İŞ Sağlığı Ve Güvenliği  Kanunu Ertelenmesi ile ilgili bir günde yoktur. Son yapılan açıklamaya göre tüm az tehlikeli firmalar ve tüm kamu kurumları 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren İş Sağlığı Ve Güvenliği  kanununa tabi olmak zorundadır.

 

2020- İSG 1 Sınav Tarihi

Tüm dünyanın yaşadığı covid-19 pandemi sürecinde 2020 İSG sınavları da ertelenmiştir. Türkiye de bulunan işletmelere İSG UZMANLIK hizmeti ve İş yeri Hekimliği hizmeti vermek isteyen adayların beklediği sınav 16 Mayıs 2020 tarihinden 29 Ağustos 2020 tarihine ertelenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapılacak olan 2020 İSG sınavları başvuru tarihleri ve İSG Profesyoneli Temel Eğitim Programlarını da ayrıca duyuracaktır.


İNTEGRAL KALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ güçlü uzman ve hekim kadrosu ve kendilerine ait çözüm ortakları ile firmanız için gerekli olan işlemleri anahtar teslim olarak yapmaktadır. Firmanızın İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili daha iyi çalışma şartlarına uymasını sağlayıp,geleceğe dair daha güçlü bir işletme olmanız için gerekli bilgi ve eğitimi vererek güven dolu, pozitif bir işletme olarak yolunuza devam etmenizi sağlayacaktır.